Nuacht

Téigh Ar ais

Ardteist 2012 - ar aghaidh

SCRÚDÚ na hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2012 - TUAIRISC AN PHRÍOMHSCRÚDAITHEORA
http://www.examinations.ie/archive/examiners_reports/2012_Chief_Examiner_LC_Gaeilge.pdf

FÓGRA DO MHÚINTEOIRÍ GAEILGE – Athruithe ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta
Moltar do mhúinteoirí suntas a dhéanamh de na hathruithe a tháinig i bhfeidhm ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteiste in 2012.
Imlitir 20/2010 - Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta (Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal)
>> Tuilleadh eolais ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta

NA SIOLLABAIS AGUS AN CÓRAS MEASÚNACHTA DON ARDTEISTIMÉIREACHT GAEILGE
(GNÁTHLEIBHÉAL AGUS ARDLEIBHÉAL)
>> Tuilleadh eolais ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta

NUA - Téacsanna do chúrsa litríochta Gaeilge na hArdteistiméireachta ATAL & ATGL
Le teacht i bhfeidhm sna scoileanna i mí Lúnasa 2010, le scrúdú don chéad uair in Ardteist 2012 
>> Tuilleadh eolais

Top