Nuacht

Téigh Ar ais

Cló Beo 2013

Cló Beo 2013

Tá Scéim CLÓ BEO á reáchtáil againn arís i mbliana. Tuigimid go bhfuil sé ag tosú níos déanaí i mbliana, ach tá gach seans ann go bhfuil tú tosaithe cheana féin le píosaí cruthaitheacha a chumadh i nGaeilge agus gur féidir iad a chur ar shuíomh idirlín.

Má tá spéis agat a bheith páirteach arís i mbliana is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn san oifig (01 6398448) nó ag eolas@cnmg.ie. Tá tuilleadh eolais faoin scéim thíos agus tá clár ama na scéime ann chomh maith.

Má cheapann tú go mbeidh na píosaí réidh le cur ar an suíomh roimh an gCáisc nó roimh an 30 Aibreán beidh míle fáilte romhat iad a chur ar an suíomh nuair atá siad réidh. Agus tuigimid freisin go bhféadfadh lucht na hidirbhliana a bheith ag críochnú i lár mhí na Bealtaine. Mar sin, is féidir linn a bheith solúbtha faoi na teastais a sheoladh amach agus iad a chur chugat roimhe sin.

CLÓ BEO


Ceapadóireacht Leictreonach don Óige!


Ar mhaith leat a bheith páirteach i gCló Beo 2013 atá dírithe ar an Idirbhliain?
Léigh leat, mar sin!

Tá CLÓ BEO, scéim le scríbhneoireacht chruthaitheach sa Ghaeilge a spreagadh i measc dhaltaí na hidirbhliana, á reáchtáil arís i mbliana ag Comhar na Múinteoirí Gaeilge i gcomhar leis an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge.

Sa scéim seo tugtar deis do dhaltaí na hidirbhliana a gcuid scileanna scríbhneoireachta, ceapadóireachta agus ríomhaireachta a fhorbairt agus beidh siad in ann a gcuid oibre a roinnt le daltaí i scoileanna eile, beo ar an idirlíon.

Beidh rogha ag daltaí a ghlacfaidh páirt idir scannáin, phodchraoltaí, stiallghreannáin agus ghearrscéalta a chumadh lena gcomhscoláirí. Cuirfear an t-ábhar ar shuíomh idirlín de réir mar a bheidh na saothair á gcur i gcrích ag na daltaí. Cuideoidh an taithí seo leo a gcuid scileanna scríbhneoireachta a chur chun cinn agus beidh deiseanna ann forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna comhoibrithe san obair ghrúpa freisin. Cothóidh CLÓ BEO samhlaíocht agus cruthaitheacht na ndaltaí agus tabharfar an deis dóibh a bheith ina bhfíorúdair!

Is deis iontach an scéim seo do dhaltaí atá ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoin teicneolaíocht agus nascadh a dhéanamh le daltaí i gceantair éagsúla. Beidh lucht féachana agus éisteachta leathan nua ag na daltaí agus beidh siad in ann a gcuid tuairimí a roinnt ar bhlag an tsuímh. Tabharfar an deis dóibh iad féin a chur i láthair i bpodchraoladh ar an suíomh chomh maith.

Beidh tairbhe le baint ag múinteoirí agus ag daltaí araon as an scéim seo mar go bhfeicfidh siad a gcuid smaointe ag forbairt agus go mbeidh toradh a gcuid oibre le feiceáil beo ar líne ar deireadh.

Ní mór do na múinteoirí a bheidh páirteach sa scéim caighdeán réasúnta maith ar an teicneolaíocht a bheith acu. Is é/í an múinteoir Gaeilge a bheidh freagrach as an obair ranga a stiúradh agus as obair na ndaltaí a chur ar an suíomh. Beidh a leathanach lín féin ag gach scoil a ghlacfaidh páirt.

Gheobhaidh gach dalta a ghlacann páirt teastas rannpháirtíochta agus beidh scríbhneoir aitheanta in ann aiseolas a thabhairt ar na píosaí cruthaitheacha a thagann ó na daltaí.  

Más spéis leatsa a bheith páirteach sa scéim CLÓ BEO, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le Lároifig Chomhar na Múinteoirí Gaeilge láithreach ar (01) 639 8448 nó eolas@cnmg.ie

Tabharfar tús áite dóibh siúd is túisce a chláraíonn linn mar go mbeidh líon na n-áiteanna teoranta i mbliana.


CLÁR AMA NA SCÉIME

1. Clárú – Roimh 22 Feabhra 2013
2. Na píosaí cruthaitheacha le bheith críochnaithe agus curtha isteach – Roimh 30 Aibreán 2013
3. Moltóireacht agus aiseolas – 1 – 10 Bealtaine 2013
4. Na Teastais á seoladh amach chuig na scoileanna – 12 – 17 Bealtaine 2013

Cló Beo 2013

Top