Nuacht

Téigh Ar ais

Gabh le Gaeilge

Gabh le Gaeilge

Is pacáiste eolais é Gabh Le Gaeilge do dhaltaí a bheidh ag roghnú ábhar don TGMO (GCSE) atá curtha i dtoll a chéile ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge.

Léiríonn an DVD, agus na cleachtaí atá ag dul leis, na buntáistí a bhaineann leis an nGaeilge a roghnú mar ábhar scoile. Tá réimse an-leathan ábhar (breis agus leathchéad) ar fáil don TGMO ach tá líon na ndaltaí a roghnaíonn an Ghaeilge ag titim go leanúnach ón mbliain 2007.

Tá na hiontrálacha don scrúdú Gaeilge ag leibhéal an TGMO tite 25% le trí bliana, le cuid mhaith daltaí ag roghnú teangacha eile thar an nGaeilge. Thug Comhar na Múinteoirí Gaeilge agus Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge faoin tionscadal áirithe seo chun dul i ngleic leis an laghdú ar na figiúirí seo.

Beifear á sheoladh chuig múinteoirí i scoileanna ina bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc le cuidiú leo an Ghaeilge a chur chun cinn mar rogha don TGMO. Tá an pacáiste ag díriú ar dhaltaí atá idir 11 - 14 bliain d’aois agus ar bheagán Gaeilge. Mar sin, tá an rithim breá mall agus an Ghaeilge simplí go leor le bheith intuigthe.

Sa DVD, cuireann Caoimhe Ní Chonchoille aoichainteoirí ó chúlraí difriúla i láthair agus tugann siad léiriú ar na buntáistí a bhain siad féin as an nGaeilge a roghnú mar ábhar. Is iad Tomaí Ó Conghaile (Láithreoir raidió agus iriseoir le Nuacht 24), Ursula Uí Dhonnaile (Oifigeach Gaeilge Chomhairle Dhún Geanainn) agus Mark Harte (Iarpheileadóir do Thír Eoghain agus múinteoir meánscoile) rannpháirtithe an chláir.

Tugann siad ar fad le fios nach mbeadh na deiseanna céanna acu murach an Ghaeilge agus gur chuidigh sí go mór leo forbairt phearsanta agus ghairmiúil a dhéanamh. Tugann Caoimhe léargas ansin ar na coláistí samhraidh i nGaeltacht Thír Chonaill chomh maith le heolas breise ar na Gaeltachtaí eile agus ar an scrúdú TGMO.

Ag labhairt dó ag an ócáid seolta, dúirt Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge “Is iontach na rud é go bhfuil áis teagaisc ar ardchaighdeán mar seo ar fáil do dhaltaí agus tuismitheoirí ar fáil do scoileanna an tuaiscirt. Ní amháin sin ach is bealach an mhaith í an áis seo le heolas a thabhairt do dhaltaí agus do thuismitheoirí maidir le deiseanna fostaíochta leis an Ghaeilge agus is cinnte go mbeidh tionchar dearfach ag Gabh le Gaeilge ar líon na ndaoine a thabharfaidh faoin nGaeilge don TGMO amach anseo.”

Chun cóip den DVD Gabh le Gaeilge a ordú, déan teagmháil linn ag gabhlegaeilge@gaelport.com.

Gabh le Gaeilge

Gabh le Gaeilge

Seoladh Gabh le Gaeilge, pacáiste eolais do dhaltaí TGMO (GCSE), ag Oireachtas na Samhna 2010 i gCill Airne agus ag Comhdháil Chomhar an Tuaiscirt ar 13 Samhain i mBéal Feirste.

Top