Nuacht

Téigh Ar ais

Teagasc na Gaeilge 9

Teagasc na Gaeilge 9

Cuirtear Teagasc na Gaeilge 9 ar fáil chun forbairt ionghairme mhúinteoirí Gaeilge a chur chun cinn trí mheán plé ghairmdhírithe, chomh maith le malartú smaointe, eolais agus tuairimíochta ag gach leibhéal den chóras oideachais. Tugann an t-eagrán seo léiriú cuimsitheach ar chuid mhaith ceisteanna a bhaineann le teagasc agus le foghlaim na Gaeilge i láthair na huaire.

Teagasc na Gaeilge 9

Eagarthóirí agus scríbhneoirí na hirise ag an seoladh, 20 Samhain

Muiris Ó Laoire (Institiúid Teicneolaíocht, Trá Lí), Deirdre Ní Mhurchú (Coláiste Dheasmhumhain/Gaelcholáiste Uí Chonbá, Co. Luimnigh), Máire Ní Laoire (Leas-Uachtarán Chomhar na Múinteoirí Gaeilge), Seosamh Ó Cuinneagáin (Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach), Anna Davitt (Stiúrthóir Chomhar na Múinteoirí Gaeilge), Micheál Ó Máirtín (Uachtarán Chomhar na Múinteoirí Gaeilge), Caoimhe Ní Chuinn (Oifigeach Forbartha Réigiúnach, An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge), Helen Ó Murchú (Uachtarán Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilgeagus Iar-Stiúrthóir Chomhar na Múinteoirí Gaeilge) agus Carmel Nic Eoin (Comhordaitheoir Náisiúnta, An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge).

 

Teagasc na Gaeilge 9 ar fáil ón Lároifig ar chostas €10.

Top