Aibreán

4—6 Aibreán 2013

Coláiste na Rinne, Co. Phort Láirge

Beidh Cúrsa Gaeltachta á reáchtáil ag Comhar na Múinteoirí Gaeilge i gColáiste na Rinne, Port Láirge i mbliana ón  4–6 Aibreán 2013 (ag tosú tráthnóna Déardaoin agus ag críochnú tráthnóna Sathairn).

Tá an cúrsa seo á thairiscint againn do mhúinteoirí Gaeilge.

Cuirfear béim ar leith ar labhairt na Gaeilge ach beidh béim chomh maith ar chúrsaí gramadaí agus ar shaibhriú foclóra. Díreofar ar áiseanna d’fhoghlaim na teanga chomh maith.

Is deis iontach an cúrsa seo do mhúinteoirí iad féin a thumadh sa teanga sa Ghaeltacht i measc múinteoirí eile.

Ach, beidh níos mó ná ranganna mar chuid den chúrsa seo. Eagrófar ceardlanna, agus imeachtaí breise a léireoidh saibhreas cultúrtha agus áilleacht na Rinne.

Tá Coláiste na Rinne ar an bhfód ó 1905 ach tá an nuatheicneolaíocht in úsáid go forleathan san ionad agus tá dílseacht gan sreang (wi-fi) le  fáil ar fud an choláiste. Tá treoracha go dtí an coláiste ar fáil ar www.anrinn.com.

 Is do bhaill chláraithe Chomhar na Múinteoirí Gaeilge amháin an cúrsa seo agus gearrfar táille speisialta de €100 as freastal ar an gcúrsa.

Clúdaíonn an táille seo na ranganna, imeachtaí, bia agus lóistín. Is faoi rannpháirtithe an chúrsa é a slí féin a dhéanamh go Coláiste na Rinne agus aon chostas taistil a chlúdach iad féin.

Tá spás ar an gcúrsa seo teoranta agus ní mór an deis a thapú agus clárú linn inniu!!!

 Má tá spéis agat freastal ar an gcúrsa déan teagmháil láithreach le fionnuala@cnmg.ie.

Top