Eolas Fuinn

Comhar na Múinteoirí Gaeilge ag obair i gcomhar

 • Le craobhacha ar fud na tíre
 • Le múinteoirí agus le scoileanna
 • Le forais oideachais agus Ghaeilge
 • Le foilsitheoirí agus lucht léinn
 • Leis an Roinn Oideachais
 • Leatsa?

Comhar na Múinteoirí Gaeilge

 • Tá 36% de lucht Daonáirimh a bhfuil Gaeilge acu – a bhformhór ón scoil.
 • Ag tacú le múineadh na Gaeilge ag gach leibhéal!
 • Dearadh agus feidhmiú siollabas nua – atá ag cinntiú torthaí scrúdaithe i bhfad níos fearr.
 • Forbairt pobail ar fud na tíre – in eagrais agus ar choistí.
 • Soláthar ábhar teagaisc agus foghlama – liosta ar fáil!
 • Bígí linn – Bígí i gComhar linn!

Gníomhaíochtaí

 • Cúrsaí Inseirbhíse
 • Cainteanna agus Seimineáir
 • Taispeántais
 • Soláthar ábhar teagaisc/foghlama
 • Foilseacháin Ócáidiúla
 • Comórtais
 • Ionadaíocht ar chuid mhór Coistí agus Eagraíochtaí Gaeilge
Top