NuachtLatest News Items...

Total Items: 5 (Currently viewing 1 - 5)


Caint Comhrá agus Cumarsáid Brú Óige

Seo pacáiste tarraingteach foghlama do dhéagóirí óga a líonann bearna mhór maidir le hacmhainní agus a bhfuil fáil air saor in aisce ar líne. Tá deich ngearrthóg bhríomhara físe anseo (idir 3 – 4 nóiméad an ceann) mar aon le sraith ceachtanna bunaithe ar thopaicí na sraithe sóisearaí read more


Tuarascáil ar an Díolúine i leith na Gaeilge mar Ábhar Iar-bhunscoile

Tuarascáil ar an Díolúine i leith na Gaeilge mar Ábhar Iar-bhunscoile le Muiris Ó Laoire read more


Siollabais Nuashonraithe Gaeilge na hArdteistiméireachta_Dearcadh Múinteoirí

Tuarascáil Taighde ar Siollabais Nuashonraithe Gaeilge na hArdteistiméireachta: Dearcadh Múinteoirí. Seoladh an taighde seo ag Cruinniú Cinn Bhliana Chomhar na Múinteoirí Gaeilge ar an 23 Samhain 2013. read more


Ardteist 2012 - ar aghaidh

SCRÚDÚ na hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2012 - TUAIRISC AN PHRÍOMHSCRÚDAITHEORA read more


Gabh le Gaeilge

Is pacáiste eolais é Gabh Le Gaeilge do dhaltaí a bheidh ag roghnú ábhar don TGMO (GCSE) atá curtha i dtoll a chéile ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge. read more


1
Top