Samhain

Co. na Gaillimhe

Dáta:
Dé Luan, 4 Samhain 2013

Am:
7:00 i.n.

Léacht:
Ceartú na bPáipéar Scrúdaithe 2013
“Ardteist, Ardleibhéal”

Le:
Lorcán Ó Treasaigh
(Scrúdaitheoir Comhairleach)

Ionad:
Ionad Oideachais na Gaillimhe,
Cluain Mhuire,
Wellpark,
Co. na Gaillimhe.

.........................................................................................................................

SNASCHÚRSA DO MHÚINTEOIRÍ CHORCAÍ

Ar mhaith leat snas a chur ar do chuid Gaeilge?

An bhfuil aon cheisteanna gramadaí agat?

Ar mhaith leat do chuid tuairimí agus taithí a roinnt le múinteoirí eile?

Beidh snaschúrsa Gaeilge do mhúinteoirí Gaeilge in Óstán Vienna Woods, Gleann Maghair ar an Satharn 16 Samhain 2013.

Cúrsa lae a bheas i gceist ó 10.00 – 16.00.

Cuirfear béim ar leith ar labhairt na Gaeilge sna comhráite ranga ach beidh béim chomh maith ar chúrsaí gramadaí agus ar shaibhriú foclóra. Chomh maith leis sin, beidh plé sa rang ar chúrsaí reatha agus ar chúrsaí oideachais.

Tá an cúrsa seo á thairiscint againn do mhúinteoirí Gaeilge a bhfuil líofacht acu cheana ach a bhfuil ceisteanna acu fós ó thaobh cruinnis de ar mhaith leo díriú isteach orthu. Is í Máire Ní Iarlaithe a bheas mar mhúinteoir /éascaitheoir ar an gcúrsa lae seo.

Beidh táille €25 ar an gcúrsa seo do bhaill chláraithe Chomhar na Múinteoirí Gaeilge agus tá lón san áirithe sa phraghas sin. Tá líon na n-áiteanna atá ar fáil teoranta áfach, mar sin ní mór teagmháil a dhéanamh le Lároifig CNMG le clárú roimh 8 Samhain 2013.

Tuilleadh eolais ón Lároifig: (01) 639 8448 nó saffron@cnmg.ie

...........................................................................................................................................................................................................

FÓGRA DO MHÚINTEOIRÍ

Co. Dhún na nGall

Ionad:
The Clanree Hotel,
Derry Road,
Leitir Ceanainn

Dáta:
Dé Céadaoin, 6 Samhain 2013

Am:
7:00 i.n.

Léacht:
Ceartú na bPáipéar Scrúdaithe 2013


“Ardteist, Ardleibhéal”
le Lorcán Ó Treasaigh, Scrúdaitheoir Comhairleach

“Ardteist, Gnáthleibhéal”
le Maitiú Ó Murchú, Scrúdaitheoir Comhairleach

Tugaigí libh scrúdpháipéir 2013!

Top